SKN Menadżer UM w Lublinie

Działalność naukowa

Tematyka badawcza SKN Menadżer

 • Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej.
 • Przywództwo w podsystemie pielęgniarstwa.
 • Ocena wydajności pracy w podsystemie pielęgniarstwa.
 • Kultura i klimat organizacyjny zespołów pracowniczych w systemie opieki zdrowotnej. 
 • Doskonalenie metod organizacji pracy w systemie opieki zdrowotnej.

 

Udział w konferencjach

2019

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Zdrowie Mężczyzn” – Lublin, 4-5 czerwca 2019r. 

 

 • Kto jest lepszym przywódcą – kobieta czy mężczyzna?  – Marzec Natalia 
 • Współpraca mężczyzn w zespole pielęgniarskim – badania pilotażowe  – Daria Makuch, Paulina Mazurek, Piotr Pawłowski
 • Socjologiczne skutki pracy zmianowej wśród mężczyzn zatudnionych w systemie opieki zdrowotnej – badania pilotażowe – Paulina Mazurek, Piotr Pawłowski, Maciej Zajdel, Daria Makuch
 • Zdrowotne skutki pracy zmianowej wśród mężczyzn zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej – badania pilotażowe -
 • Społeczno-kulturowy fenomen męskości w zarządzaniu opieką zdrowotną – Piotr Pawłowski, Daria Makuch, Paulina Mazurek, Maciej Zajdel
 • Problem zdrowia psychicznego mężczyzn po wyłonieniu stomii – Natalia Marzec
 • Najczęstsze choroby mężczyzn po 65 r.ż. w województwie lubelskim – Monika Miłosz, Magdalena Kowalik
 • Epidemiologia chorób nowotworowych wśród mężczyzn w województwie lubelskim – Magdalena Kowalik, Miłosz Monika
 • Funkcjonowanie psychiczne mężczyzn z chorobą nowotworową – Piotr Pawłowski, Paulina Mazurek, Daria Makuch, Maciej Zajdel
 • Seksualność mężczyzn w wieku produkcyjnym – Marzena Wójtowicz
 • Proces pielęgnowania seniora z chorobą Alheimera w instytucjach opieki długoterminowej – Magdalena Lewandowska, Magdalena Żyłka
 • Proces pielęgnowania seniora z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – Magdalena Pudełko, Magdalena Żyłka

 

 

2018

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Medyczno-społeczne i prawne aspekty opieki nad dzieckiem” - Lublin, 5-6 czerwca 2018r. 

 

 • Zakres wsparcia rodziców dzieci z chorobą nowotworową – Paulina Mazurek, Marzena Wójtowicz, Sylwia Dubiel, Justyna Durek
 • Zakres zadań pielęgniarki w opiece paliatywnej nad dzieckiem – Marzena Wójtowicz, Paulina Mazurek, Justyna Durek, Sylwia Dubiel 
 • Wpływ stosowania używek przez kobiety ciężarne na rozwój płodu – Sylwia Dubiel, Justyna Durek, Marzena Wójtowicz, Jagoda Konarska
 • Opieka pielęgniarska nad dzieckiem hospitalizowanym – oczekiwania rodziców i opiekunów – Justyna Durek, Sylwia Dubiel, Paulina Mazurek, Marzena Wójtowicz
 • Dostęp do opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży – Jagoda Konarska, Katarzyna Zuń, Magdalena Zych 
 • Czynniki ryzyka występowania otyłości wśród młodzieży szkolnej – Katarzyna Zuń, Magdalena Zych, Jagoda Konarska
 • Problemy zdrowotne i społeczne zażywania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej – Magdalena Zych, Jagoda Konarska, Katarzyna Zuń
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentką z rakiem piersi leczoną chirurgicznie – Halyna Shvets, Magdalena Zyc, Magdalena Żyłka
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem hemodializowanym w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek – Barbara Sypik, Katarzyna Zuń, Halyna Shvets
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem płuc w terminalnym okresie choroby – Natalia Smęder, Paulina Mazurek, Maciej Zajdel
 • Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci – Maciej Zajdel, Magdalena Żyłka, Barbara Sypik
 • Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z niedoczynnością tarczycy – Magdalena Żyłka, Maciej Zajdel, Natalia Smęder

 

2017

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywność – zdrowie – technologia – dystrybucja” pt. „Czynniki wpływające na rozwój młodego człowieka” – Siedlce, 2 marca 2017r.

 

 • Zastosowanie nowoczesnego programu do układania jadłospisów w gabinecie dietetyka – Marzena Lamont

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program Zwalczania Grypy” - Lublin, 1-2 czerwca 2017r. 

 

 • Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych – Justyna Chałdaś-Majdańska, Agnieszka Chrzan-Rodak, Anna Leziak, Monika Bieniak
 • Choroby zawodowe wśród pracowników ochrony zdrowia związane z zakażeniem gruźlicą – Agnieszka Chrzan-Rodak, Monika Bieniak, Justyna Chałdaś-Majdańska, Anna Leziak
 • Ekspozycja zawodowa pracowników ochrony zdrowia na ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) – Monika Bieniak, Justyna Chałdaś-Majdańska, Anna Leziak, Agnieszka Chrzan-Rodak
 • Epidemiologia zawodowych chorób zakaźnych wśród pracowników ochrony zdrowia zarejestrowanych w latach 2005-2015 – Anna Leziak, Monika Bieniak, Agnieszka Chrzan-Rodak, Justyna Chałdaś-Majdańska
 • Zalecenia żywieniowe w chorobach zakaźnych - fakty i mity – Marzena Lamont
 • Produkty spożywcze o właściwościach immunomodulujących stosowane w chorobach zakaźnych – Marzena Lamont

 

2016

 

Zdrowa Wiosna - FAKTY I MITY WSPÓŁCZESNEJ DIETETYKI - Białystok, 20 maj 2016r. 

 

 • Fakty i mity żywieniowe w opinii studentów dietetyki – Marzena Skwara

 

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nadwaga i Otyłość. Trening zdrowia” -  Lublin, 1-2 czerwca 2016r. 

 

 • Organizacja stanowiska pracy dietetyka -  Marzena Lamont (Skwara), Marta Szara, Edyta Jaremek, Katarzyna Dobrzyńska
 • Zakres zadań na stanowisku pracy dietetyka a współpraca w zespole teraputycznym – Marzena Lamont (Skwara), Marta Szara, Edyta Jaremek, Katarzyna Dobrzyńska
 • Opieka pielęgniarsko-położnicza nad kobietą otyłą – Marta Szara, Joanna Piechowska
 • Modny styl życia w walce z otyłością-podejście wieloaspektowe – Marta Szara, Joanna Piechowsk
 • Otyłość - wynik stylu życia, systemu opieki zdrowotnej czy genetyki? – Marta Szara, Joanna Piechowska

 

IX Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu „Wolontariat Hospicyjny Świadkiem Bożego Miłosierdzia” - Radom, 7-9 października 2016r. 

 

 • Problem zaparć u chorych leżących a postępowanie żywieniowe - Marzena Lamont (Skwara)
 • Blaski i cienie wolontariatu – refleksje wolontariuszy medycznych – Marta Szara

 

2015

 

II Forum Dyskusyjno-Naukowe w Pielęgniarstwie - Lublin, 13 maja 2015r. 

 

 • Lider w praktyce pielęgniarskiej – Klukow Jadwiga, Szara Marta, Kościołek Aneta

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Sens i bezsens starości pt. „Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej” - Supraśl k/ Białegostoku, 14-16 maja 2015r. 

 

 • Satysfakcja pacjentów zakładów opieki długoterminowej jako element oceny pracy zespołu terapeutycznego – badania pilotażowe – Marzena Skwara

 

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie . III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Lublin, 27-28 maja 2015r. 

 

 • Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek systemu i ratowników medycznych – Marzena Skwara
 • Rola lidera w zespołach pielęgniarskich w wybranych oddziałach zachowawczych – Marta Szara

 

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dni Trzech Kultur. Usługi i  turystyka zdrowotna. Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania zdrowia człowieka - Włodawa, 19 września 2015r. 

 

 • Wybrane czynniki żywieniowe a płodność kobiet - Marzena Skwara
 • Klimat organizacyjny a styl kierowania w środowisku pracy pielęgniarek ratunkowych - Jadwiga Klukow, Anna Ksykiewicz-Dorota, Marzena Skwara, Monika Kaczoruk, Marta Szara

 

2013

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby” - Jarosław, 13-14 czerwca 2013r.

 

 • Klimat organizacyjny a styl kierowania w środowisku pracy pielęgniarek ratunkowych i ratowników medycznych – Ewelina Firlej, Monika Kaczoruk, Aleksandra Rejmak, Aleksandra Mach, Anna Kucharczyk, Justyna Majewska
 • Zakres zadań na stanowisku dietetyka w opinii pracowników medycznych regionu lubelskiego – Marzena Skwara, Aleksandra Bara, Anna Głos

 

II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych - Rzeszów, 06 grudnia 2013r. 

 

 • Diagnoza klimatu organizacyjnego w środowisku pracy pielęgniarek systemu i ratowników medycznych regionu lubelskiego  - Ewelina Firlej, Moniak Kaczoruk, Marzena skwara, Aleksandra Rejmak

 

2012

 

LI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych - Lublin, 24 listopada 2012r. 

 

 • Diagnoza klimatu organizacyjnego w środowisku pracy pielęgniarek ratunkowych – Aleksandra Bara, Anna Głos, Marzena Skwara

Nagrody i wyróżnienia

2019

 

4-5 czerwca – Lublin – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Zdrowie Mężczyzn” – Społeczno-kulturowy fenomen męskości w zarządzaniu opieką zdrowotną – Piotr Pawłowski, Daria Makuch, Paulina Mazurek, Maciej Zajdel - opiekun: dr n. med. Klukow Jadwiga, mgr Szara Marta – Wyróżnienie

 

4-5 czerwca – Lublin – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Zdrowie Mężczyzn” – Epidemiologia chorób nowotworowych wśród mężczyzn w województwie lubelskim – Magdalena Kowalik, Miłosz Monika - opiekun: dr n. med. Klukow Jadwiga,  mgr Szara Marta – Wyróżnienie

 

4-5 czerwca – Lublin – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Zdrowie Mężczyzn” – Socjologiczne skutki pracy zmianowej wśród mężczyzn zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej – badania pilotażowe  – Paulina Mazurek, Piotr Pawłowski, Maciej Zajdel, Daria Makuch - opiekun: dr n. med. Klukow Jadwiga,  mgr Szara Marta  – Wyróżnienie

 

2017

 

1-2 czerwca 2017 – Lublin – V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lubelskie Dni Promujące Zdrowie „Profilaktyka chorób zakaźnych. Narodowy Program Zwalczania Grypy” – Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych – Justyna Chałdaś-Majdańska, Agnieszka Chrzan-Rodak, Anna Leziak, Monika Bieniak – opiekun: dr n. med. Jadwiga Klukow, mgr Marta Szara –  I miejsce

 

2016

 

1-2 czerwca 2016r. – Lublin- Lubelskie Dni Promujące Zdrowie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nadwaga i Otyłość. Trening zdrowia” – Zakres zadań na stanowisku pracy dietetyka a współpraca w zespole teraputycznym – Marzena Lamont – opiekun: dr n. med. Jadwiga Klukow – Wyróżnienie

 

1-2 czerwca 2016r. – Lublin- Lubelskie Dni Promujące Zdrowie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nadwaga i Otyłość. Trening zdrowia” – Opieka pielęgniarsko-położnicza nad kobietą otyłą – Marta Szara, Joanna Piechowska – opiekun: dr n. med. Jadwiga Klukow – Wyróżnienie

 

 

2015

 

27-28.05.2015r – Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Lublin. – Klimat organizacyjny w środowisku pracy pielęgniarek systemu i ratowników medycznych –  Marzena Skwara – opiekun: mgr Jadwiga Klukow -  I miejsce

 

27-28.05.2015r – Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Lublin. – Rola lidera w zespołach pielęgniarskich w wybranych oddziałach zachowawczych – Marta Szara – opiekun: mgr Jadwiga Klukow – Wyróżnienie

 

 

Komunikaty

26.02.2020

spotkanie członków SKN Menadżer


Zapraszamy na spotkanie członków Studenckiego Koła Naukowego Menadżer
więcej

Kalendarium

Grudzień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31